Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid en verbinding. Ik steek veel energie in ons contact, want vertrouwen is de basis van onze dienstverlening. Pas als we beiden het gevoel hebben dat ik iets kan betekenen gaan we verder met de dienstverlening.

Wat dan volgt is een traject in drie fasen:

  • Voorbereiding en inventarisatie
  • Analyse en advies
  • Uitvoering


Ik bied mijn diensten ook aan in abonnementsvorm.

Voorbereiding en inventarisatie

Samen met u inventariseer ik wat u belangrijk vindt en wat u verwacht.  Alle van belang zijnde stukken worden verzameld en vastgelegd in het nalatenschapsdossier. Afhankelijk van de rol die ik van u heb gekregen bepalen we welke activiteiten ik op me neem.

Analyse en advies

Afhankelijk van mijn rol bepalen we of uw wensen en doelen haalbaar zijn. Ik geef inzicht in de gevolgen en advies over hoe dingen misschien beter of anders kunnen.

Uitvoering

Bij nalatenschapsregistratie kunt u met het advies uw testament eventueel laten aanpassen of andere zaken op orde maken. Daarna hebben we periodiek contact om het nalatenschapsdossier te onderhouden.

Bij executele of volmacht regel ik de afwikkeling van uw nalatenschap geheel conform de afspraak die met u is gemaakt, of die met de nabestaanden is gemaakt. Dat gaat van het regelen van praktische zaken tot het doen van de aangifte van belasting.

Bij onderhoud huwelijksfinanciën en  echtscheiding zorg ik voor de onderhandse akte of het convenant.