Nalatenschap voorbereiden

U wilt uw nabestaanden graag goed verzorgd achter laten? U wilt dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de juridische en financiële kant van uw overlijden?
Dan is het prettig als u van tevoren al uw zaken goed hebt vastgelegd. Dat kan met het digitaal nalatenschapsdossier.


Ik help u uw nalatenschap goed voor te bereiden. Zodat het uw nabestaanden straks zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Als u dat wilt, treed ik op als uw executeur.

 

Als u komt te overlijden, komt er enorm veel op uw nabestaanden af. Allereerst is daar natuurlijk het verdriet om het verlies en de verwerking daarvan. Maar vervolgens moeten zij allerlei zaken regelen, te beginnen met uw uitvaart. U doet uw nabestaanden een bijzonder groot plezier door te zorgen dat zaken geregeld en geordend zijn. Ook toegang tot uw administratie na uw overlijden is van belang.

Ik help u graag om een volledig nalatenschapsdossier samen te stellen. Dit is een uitgebreide vastlegging van alle belangrijke zaken rond uw persoonlijke, financiële en juridische situatie. Zoals uw wensen voor uw uitvaart en uw nalatenschap. Ik help u om keuzes te maken.

Zo kunt u met een testament een heleboel regelen om te zorgen dat uw nalatenschap bij de juiste personen terecht komt, op de voor u juiste manier, en met zo min mogelijk belasting.

Alles wat in de toekomst voor de afwikkeling van uw nalatenschap van belang is, is in het nalatenschapsdossier samengebracht. Zodoende is er overzicht en is er duidelijk waar wat te vinden is. Hoe u bepaalde dingen graag geregeld ziet en wat er administratief afgehandeld moet worden.

Ik maak daarbij gebruik van een digitale omgeving waar u zelf ook toegang toe krijgt. Vervolgens zal ik periodiek nagaan of alles nog klopt met uw persoonlijke situatie. Maar, doordat u ook zelf kunt inloggen, kunt u ook altijd zelf kijken of de registratie van uw nalatenschap nog klopt met de werkelijkheid.


Wilt u ook uw nabestaanden ontzorgen? Laat dan voortijdig uw nalatenschap registreren.
Ik help u daar graag bij. Neemt u contact met mij op?