Keuzes voor erfgenamen

Wilt u wel erfgenaam zijn?
U kunt kiezen of u wel erfgenaam wilt zijn. U bent niet verplicht de nalatenschap te aanvaarden. U hebt de keuze om te verwerpen of de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden. Hierna leest u een korte uitleg over de mogelijkheden. Als u eenmaal een keuze hebt gemaakt, kunt u deze keuze in principe niet meer veranderen. 

De volgende erfgenamen kunnen niet kiezen:

  • Minderjarigen;
  • Personen die onder curatele staan;
  • Personen die in de wettelijke schuldsanering zijn betrokken;
  • Personen die failliet zijn verklaard, of
  • Personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld.

Zij kunnen (via hun ouder, voogd,  bewindvoerder of curator) alleen beneficiair aanvaarden. Bij het verwerpen van de nalatenschap is voor deze personen vaak toestemming van de kantonrechter nodig.

Behalve de keuze hoe u wilt aanvaarden, zijn er ook keuzes te maken over de uitwerking van het testament. Of als dat er niet is, over wettelijke bepalingen. Daarnaast komen er vaak verzekeringen tot uitkering waar u een keuze over moet maken. Soms ziet u dan door de bomen het bos niet meer.

Ons advies is; Luister naar uw hart. En laat uw hart, uw hoofd en uw geld met elkaar in verbinding komen. Ik help u daar graag bij.
 

Zuiver aanvaarden
Een erfgenaam is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Als na de aanvaarding blijkt dat de schulden in de naltenschap groter zijn dan de bezittingen, moet u met uw eigen vermogen dit tekort betalen.

Daarom adviseer ik u de nalatenschap alleen zuiver te aanvaarden als u zeker weet dat het saldo van de naltenschap positief is.
Houdt u er ook rekening mee dat er zogenaamde verborgen schulden kunnen zijn. Bijvoorbeeld bodemverontreiniging of vorderingen van kinderen uit de nalatenschap van een eerder overleden ouder.

Pas op: Door uw gedrag kunt u de nalatenschap al zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld doordat u goederen van de overledene verkoopt of alvast verdeeld. Het is daarna in principe niet meer mogelijk de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.


Beneficiair aanvaarden
Een erfgenaam is niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bij de afwikkeling bepaalde richtlijnen moeten worden gevolgd. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden moet een akte worden opgemaakt en ondertekend bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Hier zijn kosten aan verbonden. Ik kan u laten weten hoe hoog deze kosten zijn.


Verwerpen
Een erfgenaam die niets uit de nalatenschap wil hebben, kan de nalatenschap verwerpen. Daarmee doet u definitief afstand van uw aanspraken op de nalatenschap en bent u ook niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Bij verwerpen moet er rekening mee houden dat in sommige gevallen uw kinderen in uw plaats de nalatenschap krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.
Om de nalatenschap te verwerpen moet ook een akte worden opgemaakt en ondertekend bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.