Nabestaanden ontzorgen

U wilt graag dat de nalatenschap van uw naaste wordt afgewikkeld zoals hij dat had gewenst? U vindt dat zelf misschien emotioneel te zwaar of u hebt daar om moverende redenen geen tijd voor? U besteedt deze taak liever uit?
Als Register Executeur ben ik u graag van dienst.


Bent u erfgenaam, nabestaande of executeur? Ik help u bij het maken van keuzes en bij de praktische zaken van het afwikkelen van een nalatenschap. Ik kan voor u optreden als gevolmachtigde, plaatsvervangend executeur of vereffenaar.


Als één van uw naasten is overleden is er, naast veel verdriet, vaak ook veel te regelen. Te beginnen met de uitvaart. En daarna meestal de nalatenschap. Het is dan van belang dat u weet wat uw keuzes zijn. Wilt u daar meer van weten kijk dan hier, of neem contact met mij op.
 


In principe moeten de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Vaak is het voor nabestaanden heel prettig om dit zelf te kunnen doen. Het kan een soort van eerbetoon aan de overledene zijn, of een ritueel van rouwverwerking.

Maar soms ook is het emotioneel te belastend, of zijn er andere redenen waarom het afwikkelen van de nalatenschap liever wordt uitbesteedt.
Ook kan het zijn dat de overledene een testament had waarin een executeur is benoemd. In dat geval is deze persoon vaak degene die het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. Maar ook de executeur kan hulp zoeken bij de uitvoering van zijn taak.

Als Register Executeur kan ik u in deze situaties helpen. Ik zorg voor een deskundige en efficiënte afwikkeling. Hierbij maak ik gebruik van het digitaal nalatenschapsdossier dat voor u persoonlijk wordt aangemaakt en waartoe alle erfgenamen ook toegang krijgen. De afwikkeling is daardoor doorlopend te volgen en onze manier van werken volledig transparant. Natuurlijk leg ik ook rekening en verantwoording af.

Wilt u weten of de verkregen nalatenschap door u persoonlijk kan worden afgewikkeld of dat hulp gewenst is? Vult u dan de test Nalatenschapsindicatie in op www.nabestaandenontzorgen.nl.