Boek

Mijn boek “Het ABC van erven en nalaten” is een praktisch boek voor mensen die iets willen nalaten en voor hen die iets ontvangen. Het gaat in op ons Nederlands erfrecht en de bijbehorende belastingheffing en maakt met veel tips en voorbeelden ingewikkelde materie begrijpelijk.

U kunt het boek via deze website bestellen.

Diverse reacties:

Hans Bos, Rijksambtenaar, Rosmalen:
U heeft mij heel erg geholpen en mijn kennis over dit onderwerp is fors toegenomen. Het blijft voor de gewone burger lastig om aan de goede informatie te komen. Ik heb veel gezocht naar documentatie om mij in de mogelijkheden van het nalaten te verdiepen. Ook de specials van bijvoorbeeld de Consumentenbond brachten mij niet veel verder. Vreemd vind ik het dat er zo weinig over gepubliceerd wordt en dan bedoel ik volledig met alle ins en outs.
Uiteindelijk heb ik uw boek via internet aangetroffen en aangeschaft. Dat heb ik met plezier gelezen en er zeer veel van geleerd. Ik zal het ook aan anderen aanbevelen.

Jort Kelder, Journalist:
“Amerikanen zeggen het mooi. Er zijn maar twee zekerheden in het leven: ‘Death and taxes’. Marijke Wijnhoven is in staat gebleken beide vaste waarden in een boek te verenigen.
Ideaal boek voor de Kelders, wij praten immers nooit over dat soort dingen - en de fiscus staat handenwrijvend klaar na het verscheiden van de laatstlevende van de vorige generatie.”

NBD Biblion:

Mevr. M. Van Hall-Disch, Wethouder, Leeuwarden:
Wat een top boek. Zowel qua opbouw/structuur als inhoud. Helder geschreven en nog lekker leesbaar ook, terwijl je dat niet verwacht bij een onderwerp als dit. Complimten!

Mirjam Blankesteijn van Devida echtscheiding en nalatenschap:
Mooi, duidelijk en helder geschreven door Marijke Wijnhoven. Deze lastige materie wordt door haar op een begrijpelijke manier uitgelegd.

 

Hieronder treft u meer uitgebreide informatie. Maar eerst kunt u in het schema nagaan of het boek ook voor u interessant is:

Wetteksten zijn over het algemeen lastig geformuleerd. Daarom is ook de wet rond erven en schenken voor veel mensen lastig te begrijpen. En nog ingewikkelder is de belastingheffing over erfenissen en schenkingen. Toch is er bij veel mensen wel een behoefte aan kennis over deze onderwerpen. Vaak na eigen ervaringen of  in de naaste omgeving. 

Er is veel geschreven over het erfrecht. De meeste boeken zijn echter publicaties voor dienstverleners op dit gebied. Voor u als klant is er veel gefragmenteerde informatie beschikbaar op internet en bij notarissen. Daarom heb ik een boek geschreven waarin ik een compleet beeld geef en in eenvoudige taal het erfrecht en de belastingheffing belicht. Dit doe ik vanuit een tweetal posities; die van erflater én van begunstigde.

Het eerste deel van het boek is geschreven als u aan het roer van uw eigen nalatenschap wil staan. Ik beschrijf de gevolgen van de vorm waarin u samenleeft. En ik beschrijf de werking van zowel de wettelijke verdeling als het testamentaire erfrecht. Het gaat niet om ingewikkelde constructies, maar de meest voorkomende bepalingen in de meest voorkomende testamenten. Ik leg uit hoe deze bepalingen uitwerken en geef praktische voorbeelden en tips om de werking van de wet en de belastingheffing te beïnvloeden. Ook is een hoofdstuk geschreven over wat u voorafgaand aan uw overlijden al kunt regelen om uw wensen te realiseren.

Het tweede deel is geschreven als u iets uit een nalatenschap hebt ontvangen. Ik beschrijf welke mogelijkheden u hebt om deze verkrijging naar uw hand te zetten en geef veel voorbeelden hoe dat in de praktijk werkt.
Uit marktonderzoek blijkt dat het gezamenlijk behandelen van deze drie onderwerpen in één boek uniek is!

U kunt het boek minimaal 4x in uw leven benutten. Namelijk bij het aangaan van een samenleving, om te bepalen wat uw wensen zijn voor uw eigen nalatenschap en bij het overlijden van uw ouders of naasten.
Met dit boek krijgt u:

 1. Meer kennis van zaken en daardoor kunt u beter bepalen:
  • Hoe u wilt dat uw nalatenschap over gaat op uw nabestaanden
  • Hoe u een nalatenschap wilt ontvangen
 2. Toegankelijke en complete informatie over:
  • Samenlevingsvormen
  • Erf- en schenkingsrecht
  • Erf- en schenkbelasting
 3. Veel voorbeelden
 4. Veel praktische tips