Welkom!

Op deze website leest u wat ik voor u kunnen betekenen.

Mijn praktijk richt zich op advies en hulp bij vragen die met afscheid te maken hebben.
Ik ontzorg erflaters en nabestaanden.
Ik begeleid nalatenschappen. Zowel de voorbereiding als iemand nog in leven is, als de afwikkeling na het overlijden. Hierdoor krijgt de erflater en de nabestaande rust en een gevoel van zekerheid. U kunt het met een gerust hart loslaten.
Ik breng uw hart, hoofd en geld met elkaar in verbinding. 


Het is mijn overtuiging en ervaring dat bij een afscheid het gevoel, de intuïtie voorop staat. Juist dan is het belangrijk om naar uw innerlijke stem te luisteren. Wat is voor u belangrijk? En welk aspect is belangrijker dan het andere?

Daarom richt mijn dienstverlening zich op het begeleiden van mensen die te maken krijgen met een (aankomend) afscheid en daardoor de aandacht voor juridische zaken en financiën even minder belangrijk vinden. 

Ik ontzorg u door een veelheid aan praktische zaken van u over te nemen. Ik help u om inzicht en overzicht te krijgen, en daarna ook te houden. Ik doe dat met betrokkenheid en empathie.
Dat geeft u rust!

Kijk gerust op mijn website voor meer informatie. En voel u vrij om contact met mij op te nemen. Een eerste inventariserend gesprek is natuurlijk geheel vrijblijvend.

Mijn kantoor kan optreden als executeur en gevolmachtigde. Ook kan ik als vereffenaar optreden.
Mijn klanten zijn toekomstige erflaters, nabestaanden en mensen die gaan scheiden.

Het is mijn doel mensen te helpen hun dromen te realiseren, door hen zo veel als mogelijk financieel zelfstandig te laten zijn. Dat helpt om het ook mentaal te (kunnen) zijn.

 

          

Nalatenschap voorbereiden  Nabestaanden ontzorgen  Onderhoud huwelijksfinanciën

 

 

Tip van de maand

Recent is mijn artikel over het levenstestament en de Wlz gepubliceerd in een vakblad van SDU. Wilt u hier ook meer van weten. Klik dan op onderstaande link.

https://www.marijkewijnhoven.nl/uploads/Levenstestament voorkomt opeten eigen woning.pdf

Bekijk meer tips »